Archeologické muzeum Šatlava

Přijměte pozvánku do vězení. Prostory bývalé šatlavy v České Lípě přebudované v unikátní speleoarcheologickou expozici vám přiblíží, jak lidé využívali severočeské pískovcové a krasové jeskyně od pravěku až do 20. století. Jedna z expozic vám představí archeologii města a místní středověkou a novověkou hrnčířskou výrobu. O atmosféru původní šatlavy také nepřijdete, jejímu fungování a historii se věnuje Vězeňský kout.