CHKO Křivoklátsko

Poklady chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace UNESCO nejlépe prozkoumáte díky místním naučným stezkám. Stezka Paraplíčko měří 1,5 km a vede vesměs po rovince od hradu k vyhlídce ve tvaru paraplete ve svahu nad Berounkou. Po 3,5 km dlouhé stezce Brdatka dojdete do severního polesí nad Křivoklátem a pokud chcete krajinu zkoumat ještě z jiné perspektivy, zkuste stezku Vodáckou. Ta vede po Berounce a proplujete po ní podél CHKO až k Hlásné Třebáni.