Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna leží několik kilometrů od Českého Krumlova na ostrohu, který obtéká řeka Vltava ze tří stran. Patří k nejlépe zachovaným gotickým klášterům v Čechách a je jedním z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Dnes můžete načerpat jeho zvláštní poklidnou atmosféru a také si projít jeho jednotlivé části ve třech prohlídkových okruzích

Klášter založil český král Přemysl Otakar II. roku 1263, podle legendy to bylo ze zbožných pohnutek. Prý před důležitou bitvou u Kressenbrunnu roku 1260 učinil zbožný slib, že za své vítězství nechá založit klášter a po vítězném boji pak své slovo skutečně splnil. Důvody pro založení kláštera však byly i politické – nový klášter měl zamezit případné rozpínavosti rodu Vítkovců, kterým patřil nedaleký Český Krumlov.

Zajímavost: V roce 1995 byl zlatokorunský klášter prohlášen národní kulturní památkou.

Tři prohlídkové okruhy

Prohlídkové okruhy jsou tři, uvidíte bývalý klášter, gotickou patrovou kapli Andělů strážných i monumentální kostel Nanebevzetí Panny Marie. V druhém okruhu vás čeká Opatská kaple s gotickým deskovým obrazem Zlatokorunské madony, který byl namalován kolem roku 1410. Poslední okruh je bez průvodce a probíhá ve sklepních prostorách – uvidíte stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci.

Dobré vědět: Klášter nabízí i speciální prohlídky pro rodiny s dětmi a také bezbariérovou prohlídkovou trasu. 

Nahoru