Pivovar Eggenberg

Pivovarnictví v Českém Krumlově sahá do hluboké historie, k rozkvětu dochází za vlády Rožmberků, v roce 1560 je založen nejznámější krumlovský pivovar Eggenberg. K výrobě piva je používaná měkká a kvalitní pramenitá voda z vlastního nedalekého zdroje. Pivovar nabízí pravidelné denní prohlídky.