Muzeum a knihařská dílna Jendy Rajmana

Rodinná knihařská dílna s tradicí od r. 1925, kde se seznámíte s krásnými ručními vazbami mistra knihaře Jendy Rajmana (1892–1965). Nyní funguje jako muzeum knihařství a zároveň žijící dílna zabývající se tímto tradičním řemeslem.