Dobrovická muzea

Střední Čechy, Česko
Sportoviště Sportoviště

Muzeum vás seznámí s vývojem výroby cukru v kombinaci s návaznými obory – šlechtěním a pěstováním řepy jako suroviny pro výrobu cukru a s výrobou lihu. Nabízí celkem čtyři expozice: Cukrovarnictví, Lihovarnictví, Řepařství a Město Dobrovice.