Naučná stezka Železa Moravským krasem

Má 5 okruhů, délku asi 30 km a 27 zastávek, zabývá se historií zpracování a těžby rud v Moravském krasu. Město Blansko se pyšní historií zpracování železné rudy a výrobou umělecké litiny, v Olomučanech a v Rudici se od středověku až do 19. století železná ruda těžila.