Jeskyně Balcarka

Podzemní bludiště chodeb, puklin a dómů je vytvořeno ve dvou patrech. Vstupní portál je významnou archeologickou lokalitou. Byly zde nalezeny kosti zvířat, kamenné a kostěné nástroje i ohniště lidí starší doby kamenné. Vyniká bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou.