Radhošť: hora opředená pověstmi

Vrchol Radhošť (1 129 m n. m.), nejznámější hora v chráněné krajinné oblasti Beskydy, se nachází 4 km od horského sedla Pustevny. Vrchol Radhoště je holý a lze z něj spatřit jeden z nejkrásnějších pohledů na beskydské panorama, Vsetínské vrchy, Javorníky, Malou Fatru i Západní Tatry. Radhošť je od roku 1955 vyhlášen národní přírodní rezervací.

Zajímavost: Od 60. let minulého století se na Radhošti konají cyrilometodějské poutě, na oslavu příchodu Cyrila a Metoděje (5.–6. července), kterých se účastní i několik tisíc lidí.

Na vrcholu Radhoště se nachází kříž z roku 1805, kaple svatého Cyrila a Metoděje s kopií obrazu Valašské madony z roku 1898, sousoší obou věrozvěstů (autor Albína Polášek, 1931) a televizní vysílač. Kaple je nejvýše položený chrám v České Republice. V kapli je bronzová deska, připomínající návštěvu prezidenta republiky T. G. Masaryka (23. června 1928). Kaple sv. Cyrila a Metoděje byla v roce 1999 rekonstruována a použito bylo také dřevo, které poskytly obce i soukromí vlastníci lesů Valašska.

Zajímavost: V roce 1868 byl z Radhoště přivezen jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo v Praze.

Pověst o Radhošti

Radhošť bývá spojován s uctíváním pohanského boha pohostinnosti, plodnosti a úrody Radegasta. Tento bůh slunce, války a vítězství míval podle pověstí na této posvátné hoře sídlo a lidé mu sem přinášeli dary (dobytek, část úrody, zvěř). Koncem jara slavili staří Slované na Radhošti letní slunovrat, tančili a zpívali. Pohanské zvyky přetrvaly i do dob křesťanských a nezabránila tomu ani pověst, že modlu Radegasta prý strhli Cyril s Metodějem, kteří na místo postavili kříž.

Pod horou se ukrývá hustá síť podzemních chodeb, které údajně ukrývají Radegastovu svatyni a zbojnické poklady. V dávných dobách prý chodby využívali pohanští kněží, schovávali si tu dary a také tu žili. Vznikly i báje o velkých pokladech, ukrytých v chodbách, a spousta odvážlivců v chodbách zemřela. Hladem nebo se ztratila. Radhošťské podzemí je vědecky dosud neprobádané a nikdo neví, jestli se někomu podaří alespoň jeden průchozí vchod do podzemí objevit.

A jak se na Radhošť dostanete?

Z Pusteven vede na vrchol Radhoště Naučná stezka Radegast (9 km), která na 10 zastaveních představuje historii a přírodu okolí památného vrchu a populární turistické oblasti Pusteven. Na stezku můžete vyrazit v průběhu celého roku, nejlépe však od jara do podzimu. Pokud vyrazíte na výlet i s dětmi, zvolte přístup z Pusteven, kam vede lanovka z Trojanovic. Odtud jděte na západ, po modré značce, přes vrchol Radegast a kolem sochy Radegasta až na vrchol (4 km).