Blansko

Nejvýznamnější památkou a dominantou města je renesanční zámek. Navštívit tu můžete i muzeum, které se specializuje na dějiny železářství od pravěku po současnost. Za pozornost stojí i dřevěný kostelík v centru městské zástavby.

Lajk od maminky Mileny

Líbila se nám stálá dětská expozice Časoprostor pro hrátky s historií. Děti se zde stanou malými archeology. V obřím „akvárku“ s pískem mají za úkol odkrýt předměty a poté je identifikovat na otočném válci, na kterém se dozví, z jaké doby pochází. Na válci u konkrétního předmětu naleznou i číselný kód, pomocí kterého otevřou trezory ukrývající různé předměty z dané doby. Těm nejmenším se bude určitě líbit malá jeskyně nebo obrazovka, proti které si stoupnou a uvidí se v různých dobových kostýmech.