Rokštejn

Mohutné zříceniny gotického hradu Rokštejn, nazývaného i Rukštejn, stojí na skalnatém návrší nad říčkou Brtnicí. Dochovaly se výrazné zříceniny všech hradních částí, zejména horního hradu.