Muzeum Vysočiny – Pelhřimov

Zaměřuje se především na problematiku regionálních dějin a etnografie. Expozice se věnují sochaři Josefu Šejnostovi a jeho synovi Zdeňkovi, ale i měšťanskému životu v 19. stol. Zpřístupněná je i městská šatlava.