Klášter Želiv

Byl založen r. 1139, v duchu barokní gotiky jej na poč. 18. stol. upravil J. B. Santini. Jeho invenci prozrazuje i zachovaný kostelní mobiliář. Najdete tu rovněž Želivský klášterní pivovar, který nabízí skvělá piva i zajímavé exkurze v provozu.