Cyklostezka po staré železniční trati (Přibyslav – Sázava)

Pohodová asfaltová cyklostezka je součástí Posázavské cyklotrasy č. 19. Vede po zrušené železniční trati a měří přibližně 9 km. Přejedete přes 9 lávek nejen přes řeku Sázavu, narazíte na odpočívadla i informační tabule.