Nejzápadnější bod České republiky

Nejzápadnější bod ČR se nachází v býválem Újezdě u Krásné u Aše. Česko-německou hranici zde tvoří potok, bod je označen nejzápadnějším českým hraničním mezníkem z roku 1844. V jeho blízkosti byl vybudován Most Evropy – Most Přátelství, který spojuje ČR a Německo.