Hrad Houska

Houska je přestavěný raně gotický hrad a patří k nejlépe dochovaným hradům Přemysla Otakara II. Kromě údajného vstupu do pekla skrývá také cenné gotické fresky v hradní kapli i Zelenou světnici s malbami ze 16. století. Prohlídky jsou možné od dubna do října - na začátku a na konci sezóny jen o víkendech, jinak celý týden kromě pondělí. 

Hrad byl postaven v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště z konce 9. století, které dal zbudovat vévoda Slavibor pro svého syna Houseka - odtud pravděpodobně také pochází jméno hradu. Housku nechal zbudovat ve 13. století Přemysl Otakar II. a téměř souběžně stavěl také nedaleký hrad Bezděz.

Tajemný původ hradu

Dodnes není jasné, jaký účel hrad Houska měl – nevedla tudy žádná obchodní stezka ani hranice, nebylo zde co chránit. To přispělo k tajemné pověsti hradu, která přetrvává dodnes. V jeho minulosti se vystřídali mnozí majitelé (nejslavnější z nich je Albrecht z Valdštejna) a také byl mnohokrát přestavován – původně nedobytný gotický hrad má i pozdně románské prvky, ale zásadní jsou renesanční zásahy, které daly hradu jeho nynější podobu.

Za první republiky v roce 1924 hrad koupil pradědeček současného majitele, ale nejprve hrad zkonfiskovali nacisté a poté komunisté. Ve zchátralém stavu byl pak v restituci předán původním majitelům až počátkem 90. let. Teprve v roce 1999 byl poprvé ve své historii hrad otevřen pro širší veřejnost.

Vzácné gotické fresky v hradní kapli

Neobvyklé fresky na stěnách hradní kaple patří mezi to nejzajímavější, co můžete na Housce spatřit. Pocházejí z doby kolem roku 1330, ale některé se řadí až na začátek 15. století. Posledních 10 let se pracuje na rekonstrukci těchto fresek a některé jejich motivy jsou předmětem odborných diskuzí – např. jedinečná levoruká lučištnice, která je napůl žena, napůl zvíře.

Zajímavost: Kaple byla objevena až ve 30. letech 20. století. Ještě v literatuře na začátku minulého století se píše, že hrad žádnou kapli nemá.

Brána do pekla?

Snad z důvodu, že neexistoval žádný důvod, proč byl hrad zbudován zrovna na tomto místě, začaly vznikat různé pověsti a legendy. Podle některých je celý obranný systém hradu zaměřený proti tajemným silám a střeží cosi, co se nesmí dostat ven – tomu nahrává i zajímavá architektura hradu.

Zajímavost: Prý se na hradě zjevuje tajemná postava v mnišské kápi, která nemá obličej a sleduje opovážlivce, kteří by chtěli na hradě přenocovat. To prý dokáží jen ti nejodvážnější!

Nejznámější legenda praví, že skálou, na které hrad stojí, vede průrva až do samotného pekla. Temné síly prý neuniknou ven jen proto, že přímo nad tímto vchodem stojí hradní kaple a stráží jej. Jiné zkazky zase tvrdí, že vchod do pekla se nachází v hradní studni. Také se povídá, že je zde brána do jiného světa či jiné dimenze.

Věděli jste, že: Hrad i v minulosti přitahoval různé poutníky a romantické duše, byl oblíbeným výletním cílem básníka Karla Hynka Máchy.

Koncerty, jarmarky i šermířské akce

V okolí najdete i další hrady, např. již zmíněný Bezděz, Kokořín či Ralsko. Krásnou přírodou vedou cyklostezky i cesty pro pěší túry a vykoupat se můžete ve známém Máchově jezeře. Hrad láká nejen k prohlídkám, ale během sezóny se zde koná velká spousta kulturních akcí – jamarky, taneční a šermířská vystoupení i koncerty - nádvoří má totiž úžasnou akustiku!