Houska

Renesančně přestavěný raně gotický hrad patří k nejlépe dochovaným hradům Přemysla Otakara II. Cenná je Zelená světnice s malbami ze 16. století, rytířský salonek, obdivovaná je hradní kaple s restaurovanými malbami. A prý je tu i vstup do pekla…