Farní muzeum v Kondraci

Expozice se věnuje životnímu stylu venkovského duchovenstva na přelomu 19. a 20. stol., rovněž je zde zřízena dílna pro výrobu místních produktů (ruční papír, svíčky z včelího vosku aj.). Odpočinout si můžete v přilehlé zahradě.