Kněžská brána

Město Žatec bylo od poloviny 15. století opevněno mohutnými hradbami se čtyřmi předsunutými obranými věžemi. Ze čtyř městských bran se dochovaly pouze dvě – Kněžská brána a Libočanská branka.