Jevišovická přehrada

Nejstarší přehradní nádrž na Moravě byla vystavěna v letech 1894–97 na ochranu proti záplavám a jako zásobárna vody pro cukrovar. Zděná hráz je vysoká 25,5 m a dlouhá 122 m, vodní plocha má 14,5 ha.