Boskovštejn

Zajímavá goticko-renesanční tvrz je volně stojící budova obdélníkového půdorysu s nárožními bastiony. Na fasádách se dochovaly zbytky renesanční sgrafitové rustiky.