Mastecký vodopád a lom Masty

Je pojmenován podle obce Masty. Krása vodopádu vynikne nejvíce během tání sněhu či na srážky bohatého období, kdy vyšší průtok znásobí jeho mohutnost. V zimě se pak promění v nádherný ledopád.