Mastecký vodopád a lom Masty

Orlické hory, Česko
Vodní tok Vodní tok

Je pojmenován podle obce Masty. Krása vodopádu vynikne nejvíce během tání sněhu či na srážky bohatého období, kdy vyšší průtok znásobí jeho mohutnost. V zimě se pak promění v nádherný ledopád.