Minoritský klášter a kostel sv. Ducha Opava

Původně gotický kostel je součástí kláštera existujícího od 13. století. V kryptě kostela jsou hrobky některých opavských Přemyslovců.