Naučná stezka Novohradské příhraniční rybníky

Návštěvu Nových Hradů můžete spojit s příjemnou procházkou kolem pěti rybníků. Trasa je dlouhá cca 8 km a zpestřuje ji pět informačních panelů.