Přírodní koupaliště Třebnouševes

Hloubka vody v nádrži se pohybuje od 0,2 m do 2 m. V celém areálu jsou rozsáhlé travnaté plochy, z části zastíněné borovicemi, nachází se zde dětské hřiště, hřiště na míčové hry, tobogán a hospůdka.