Nechanice – pozůstatky tvrziště

Pozůstatky nechanické tvrze se nachází v poli severně od města u říčky Bystřice. Jedná se o dochované části kruhových valů z velkého tvrziště se třemi příkopy ze 13. století. Vnitřní akropole má průměr 30 m, vnější cca 120 m.