Pěchotní srub T-S 19 Turov

Cestujte v čase do období druhé světové války. Samostatný, oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub byl postavený v letech 1935–1938 jako součást československého pohraničního opevnění. Téměř na každém kroku můžete pozorovat, jak německá armáda zkoušela odolnost objektu a sílu svých zbraní.