Rodný dům Aloise Jiráska v Hronově

Spisovatel, který pocházel z 9 dětí, žil v domku do svých deseti let, než odešel do školy do Broumova. Vracel se sem na prázdniny. Vnitřní zařízení již původní není, ale je rozmístěno jako v dobách, kdy tu Jirásek pobýval.