Pěchotní srub Jeřáb

Pěchotní srub N-S 73 Jeřáb je jeden z mnoha desítek srubů a pevností postavených ve 40. letech na obranu našich hranic. Je součásti opevnění Dobrošov. Nachází se na okraji pole asi 1 kilometr severně od pevnosti Dobrošov.