Březinka

Československé opevnění budované v letech 1935–1938 je linie pevností, která měla sloužit k obraně státních hranic tehdejšího Československa.