Králíky

Přirozeným centrem města je Velké náměstí, lemované domy z 18. a počátku 20. století. Zřejmě nejstarší budovou je fara čp. 1, před ní stojí impozantní kamenný kříž. Východní části dominují budova spořitelny a budova bývalé radnice (Městské muzeum).