Drábovna

Menší pískovcové skalní město na pravém břehu Jizery se skromnými zbytky středověkého hradu. Název Drábovna je podle světničky vytesané v balvanu. Jsou zde dvě jeskyně – Babí a Kudrnáčova pec, v nichž byly nalezeny kamenářské dílny z mladší doby kamenné.