Boharyně – roubený mlýn

Východní Čechy, Česko
Technická památka Technická památka

Roubený patrový mlýn z roku 1874 u náhonu říčky Bystřice. Součástí areálu jsou i dvě zděné budovy, stodola a sušárna obilí. V roce 2003 byl vyhlášen kulturní památkou, je hodnocen jako doklad historického lidového stavitelství.