Uložit Uloženo

Braunův Betlém

Sochařská rezervace představuje špičku evropského barokního sochařství v plenéru. Vznikla na přelomu 20. a 30. let 18. století, aby se záhy stala místem odpočinku a kočárových vyjížděk návštěvníků Kuksu. Dnes tudy vede cca 2 km dlouhá trasa, případně se dá dojít až k hospitálu v Kuksu

Zaparkovat můžete v Hřibojedech nebo Stanovicích, případně sem dojít z Kuksu (cca 4 km celá trasa) nebo dojet vlakem. Cesta vede lesem, připravte se na jedno prudší stoupání (či klesání), jinak je to vcelku pohodová procházka.

Betlém založil majitel Kuksu hrabě František Antonín Špork a práce na výzdobě svěřil svému dvornímu sochaři Matyáši Bernardu Braunovi, který je rovněž autorem soch Ctností a Neřestí u hospitálu. Podél trasy narazíte na monumentální sochy znázorňující poustevníky a světce, své jméno pak Betlém získal podle ústředního dvojreliéfu, který představuje Narození Páně a Příjezd tří králů. Propracovanost soch i jejich zasazení do krajiny vás okouzlí. 

Nahoru