Braunův Betlém

Východní Čechy, Česko
Drobná památka Drobná památka

Sochařská rezervace představuje špičku evropského barokního sochařství v plenéru. Vznikla na přelomu 20. a 30. let 18. století, aby se záhy stala místem odpočinku a kočárových vyjížděk Šporkových kukských hostí.