Vyrazte do obce Stožec na Soví stezku a šumavskou expozici

Až budete na Šumavě, navštivte obec Stožec. Mají tu krásnou zdarma přístupnou expozici o Šumavě a Soví stezku. Obec se nachází pod stejnojmenným zalesněným žulový vrchem, který je významnou přírodní rezervací s původním pralesním porostem známým jako prales Medvědice. Bylo zde zjištěno i poslední hnízdiště sokolů v jižních Čechách. Na Soví stezku se vypravila i mama ambasadorka Mili se svými dětmi. Vydejte se po jejich stopách a užijte si krásný výlet. 

Zdarma přístupná expozice o Šumavě

Při návštěvě Šumavy moc doporučuji navštívit obec Stožec. Mají zde krásné informační centrum se zdarma přístupnou expozicí. Dozvíte se v ní něco o vývoji lesa, vlivu člověka na krajinu, historii stožecké kaple a další zajímavosti. Nám i dětem se ale nejvíce líbila část věnovaná fauně a floře Šumavy.

Jsou zde k vidění vycpaná zvířata šumavské krajiny, takže si je můžete prohlédnout z naprosté blízkosti. Dále hravou formou poznáváte druhy ptáků, stromů a dalších rostlin a hub. Veškeré texty jsou nádherně sepsané na dřevěných tabulích. Celá expozice díky tomu působí doslova pohádkově.

Na pokladně jsou k zakoupení různé upomínkové předměty. Nám se moc líbily omalovánky a knížky plné šumavských skřítků a víl. Naleznete tu také pěkné bezplatné toalety. Otevírací dobu zjistíte vždy na webových stránkách.

Zablbněte si v ekoparku a vyrazte na Soví stezku

Přímo před infocentrem se nachází ještě ekopark s několika naučnými panely, prolézačkami a houpačkami pro děti. Dokonce je tu i několik zajímavých úkolů, pohmatem jsme zkoušeli poznat borovou šišku, ovčí vlnu, lišejník a další. Pokud půjdete pouze sem, můžete tu zaparkovat i automobil – pro návštěvníky infocentra je před vstupem několik vyhrazených parkovacích míst.

Výlet ale doporučuji spojit s návštěvou Soví stezky, která je celoročně volně přístupná. V tomto případě byste měli zaparkovat na placeném parkovišti. Maximální celodenní parkovné činí 100 Kč. Jinde v obci je parkování zakázáno. Případně můžete do Stožce dorazit vlakem.

Z placeného parkoviště se můžete vydat buď směrem nahoru přes koleje, nebo kolem infocentra. V obou případech půjdete kousek po asfaltové cestě až dorazíte k lesu, kde nemůžete stezku minout. Je označena tabulí a dřevěnou soškou puštíka bělavého. Trasa je okružní a celá měří cca 4,3 km, z čehož Soví stezka má cca 1,6 km a je vhodná i pro malé děti. Vede převážně po rovině krásným lesem po nezpevněných cestičkách.

Pro kočárky moc vhodná není, ale pokud jste akční, s terénním kočárkem to zkuste. Cestou narazíte na 14 zastávek se zajímavými informacemi a úkoly. Ze všech stanovišť se nám nejvíce líbila zastávka s názvem „Hnízdo v dutině stromu“. Děti vypadaly, že by v hnízdečku klidně i nocovaly. Hnízdo má nosnost 250 kg, takže se v něm mohou zabydlet i dospělí.

Na dalších zastávkách si vyzkoušíte například poznávat stopy zvířat, odhadnout jakou šišku okousalo které zvířátko, zahrajete si na detektivy při hledání dvaceti obyvatel šumavských lesů, zdoláte dřevěný most nebo se naučíte rozpoznat různé lesní škůdce. Na jednom ze stanovišť se nachází i krásné velké zastřešené posezení, takže pokud vás zastihne špatné počasí, můžete se tu ukrýt.

Pokud nebudete po procházce unavení, udělejte si výšlap například ke stožecké kapli. A když vám vyhládne, zajděte na teplé jídlo do restaurace hned vedle placeného parkoviště.