Naučná stezka Soumarské rašeliniště

Od krásného mostu v Lenoře se vypravte po 1,5 km dlouhé naučné stezce Somarským rašeliništěm, na konci vás čeká 10 m vysoká vyhlídková věž.