Muzeum Šumavy v Sušici

V muzeu Sušici najdete například archeologické sbírky ze slovanského pohřebiště z 11. století, expozici o rýžování zlata nebo velký mechanický betlém, který vytvořili místní řezbáři. Betlém odráží sušický kraj ve starých dobách.