Kamenné moře

Balvanové moře leží 200 m od Plešného jezera a je tvořeno rozpukanými balvany porostlými kosodřevinou.