Akvadukt na Schwarzenberském kanálu

Schwarzenberský plavební kanál nad Koňským potokem je nejzajímavější technickou památkou na Šumavě. Vodní cesta, po které se ještě ve 30. letech 20. století plavilo dřevo, vedla až do Vídně. Podél ní vede fyzicky nenáročná turistická stezka lemovaná informačními tabulemi o historii plavení dřeva. V zimě stezku můžete absolvovat na běžkách.