Dračí skály

Skalní útvar Dračí skály leží asi 3 km jihozápadně od Rejštejna. Skalní útesy se tyčí vysoko nad silnicí i řekou a vytvářejí romantickou kulisu zdejší přírodní scenerie. Z jejich vrcholku je pěkný výhled do údolí Otavy směrem k Čeňkově pile.