Uložit Uloženo

Národní hřbitov Terezín

Národní hřbitov Terezín se nachází v Terezíně před Malou pevností. Byl založen po druhé světové válce na popud pozůstalých obětí z Malé pevnosti a budován v letech 1945–1958. Hřbitov má trojúhelníkový tvar a nachází se mezi jižní stranou západní přístupové cesty k hlavní bráně Malé pevnosti a severní stranou bývalé silnice z Prahy do Teplic, na východě je ohrazen pevnostním příkopem Malé pevnosti

Hřbitov vznikl uměle až po osvobození v roce 1945. Podnět k jeho vytvoření vyšel z řad bývalých vězňů a pozůstalých, na jejich žádost byly exhumovány tělesné ostatky vězňů z šesti hromadných hrobů na šancích Malé pevnosti, kam se pohřbívalo v období od 1. 3. do 7. 5. 1945. Mezi exhumovanými byli i vězni z pochodů smrti, kteří v květnových dnech roku 1945 přišli do Malé pevnosti.

Dne 16. září 1945 se konal slavnostní pohřeb všech 601 exhumovaných obětí za účasti bývalých vězňů, pozůstalých, čestných představitelů politického a veřejného života poválečného Československa a široké veřejnosti. Zúčastnil se např. ministr zahraničních věcí Jan MasarykJUDr. Milada Horáková, která promluvila za vězněné ženy.

Od skončení války se Terezín stal poutním místem československého lidu.

Zajímavost: Každý rok v květnu se zde koná smuteční pietní slavnost k uctění památky všech lidí, kteří zahynuli během 2. světové války v Terezíně s názvem Terezínská tryzna.

Křesťanský kříž a Davidova hvězda

Je tvořen 2 386 kostrovými a urnovými hroby, kde jsou pohřbeny oběti nacistického režimu z Malé pevnosti a dále oběti z terezínského ghetta a Koncentračního tábora Litoměřice. Ostatní oběti jsou pohřbeny v 5 hromadných hrobech, které jsou označeny kamennými stélami. Celkem je zde pohřbeno asi 10 tisíc lidí (2 386 v individuálních hrobech a zbytek v hromadných hrobech).Hroby jsou označeny čísly a případně i jmény pohřbených, pokud je známo datum narození či úmrtí, je to také doplněno. U každého hrobu pak rostou červené růže. Nad hřbitovem jsou vztyčeny dva náboženské symboly: křesťanský kříž a Davidova hvězda. Na některých náhrobcích si můžete všimnout kamenů, které zde zanechávají židovští návštěvníci.

Tip: Do Malé pevnosti, která je hned vedle, můžete jít na prohlídku.

Nahoru