Daliborka a Zlatá ulička

Na konci Zlaté uličky stojí válcová pevnostní věž Daliborka, postavená ve svahu nad Jelením příkopem v r. 1496 Benediktem Riedem. Původně byla věž vyšší, do současnosti se dochovalo pět podlaží, přičemž nejvyšší patro není zastřešené. V suterénu s mohutnou klenbou jsou čtyři kobky, v podlaze je kruhový otvor do hladomorny, kam byli vězňové spouštěni pomocí kladky. Prvním vězněm byl v r. 1498 rytíř Dalibor z Kozojed, podle něhož je věž pojmenována.