Flájský plavební kanál

Plavební kanál Fláje byl vybudován v první polovině 17. století a je tak nejstarší technickou památkou svého druhu na území Čech. kanálem se plavilo dřevo z Flájí do německé obce Clausnitz, odkud byl dále zásobován i Freiberg. Svému účelu sloužila vodní cesta přes 240 let, naposled byla využita v roce 1874. Okolím vás provede naučná stezka, na které uvidíte ještě řadu dalších historických zajímavostí..