Klokočovská – Karlova – lípa

Klokočovská lípa je jeden z nejstarších stromů v Česku. Uvádí se, že by tu mohla růst už 1000 let. Žřejmě byla důležitým orientačním bodem na trase středověké obchodní stezky. Údajně se pdo lípou zastavil Karel IV s družinou při cestě z nedalekého hradu Lichnice. Lípě se proto říká Královská nebo Karlova. 

Na pamětní desce u lípy je napsán text: „Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu a jsouc nejstarší v království, mohu vypravovat o slávě Žižkově a Jiříkově i o ponížení lidu svého po bitvě bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštím

Lípa je vysoká 19 m, obvod kmene má až 890 cm a jde o lípu velkolistou (Tilia platyphyllos)