Tesárska roklina a dúpence

Projděte se okouzlujícím kaňonovitým údolím u obce Hontianské Tesáre. Najdete tu skalní skrýše vytesané do pískovcového svahu, které nejspíš sloužily jako ochrana před Turky. Tesárska roklina je pro svou výjimečnost vyhlášena národní přírodní památkou a kromě skrýší tu najdete také čtyři vodopády, největší z nich měří 8 metrů.