Demänovská jeskyně svobody

Prohlédněte si krásnou krasovou jeskyni. Demänovská jeskyně svobody je nejnavštěvovanější na Slovensku. Vyniká nejbohatší krápníkovou výzdobou různých barev, tajuplnými chodbami a okouzlujícími jezírky. Tradiční okruh měří 1150 m a cestou zdoláte 913 schodů. Dlouhý okruh měří 2150 m a narazíte na 1118 schodů. První okruh je zhruba na 60 min., druhý zvládnete cca za 100 min. Dobře se oblékněte, průměrná teplota se pohybuje od 6,1 do 7 °C.