Horehronské múzeum v Brezne

Seznamte se s životem a kulturou lidí z Horehroní. Prohlédnete si lidový oděv, dozvíte se něco o pastevectví, zemědělství, dřevorubectví, ale i výrobě textilu a zpracování kůží. Chybět nebude ani zmínka o lidové architektuře. Ve sbírce jsou rovněž předměty, které používali řemeslníci věnující se barvení, krejčovství, bednářství nebo výrobě likérů. Prohlédnete si také výrobky ze slévárny a smaltovny pocházející z konce 19. a první poloviny 20. století.