Nesyt – rybník

Nesyt je se svou rohlohou 296 ha největším rybníkem na Moravě a osmým největším v rámci ČR. Spolu s dalšími třemi níže položenými rybníky byl vyhlášen za národní přírodní rezervaci Lednické rybníky. Na třech místech po jeho obvodu byly zbudovány ornitologické pozorovatelny pro sledování a sčítání ptactva a dění na rybníku, které jsou volně přístupné i široké veřejnosti.