Lanžhot

Nejjižnější moravské město leží v nivě řek Dyje a Moravy. Obdivovat tu můžete i architektonické památky, např. několik selských domů, které si dodnes udržely svůj lidový ráz. U kostela Povýšení sv. Kříže se každoročně o svátku Povýšení sv. Kříže konají tradiční hody, k nimž patří víno, jídlo, kroje a zábava.