Jágerský hrad v Egeru

Stavba strategicky významného hradu započala už ve 13. století po nájezdech Tatarů. Stará věž a brány byly vybudovány na strmé skále ze severozápadní strany a v nasledujících stoletích získával hrad další opevnění. Při návštěvě výstavy hradního muzea Istvána Dobóa, které se nachází v prostorách obnoveného hradu, se dozvíte zajímavosti o historii i stavbě hradu.