Hustopeče

Nejvýraznější stavbou města je novorenesanční radnice na Dukelském náměstí, v jeho dolní části pak stojí renesanční Tritonova kašna a horní část zdobí barokní morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Na místním hřbitově se nachází hrob rodičů T. G. Masaryka, v historickém centru pak dům pánů z Vizovic. Na okraji města na výrazné vyvýšenině Křížového vrchu najdete kapli sv. Rocha s blízkým lesoparkem.